ការមើលបញ្ជី ClaskLlet: Parish ឆ្អឹងលេខ 1

Cullen Bunn (បុរសទទេមិនមានអ្វីដែលមិនគួរឱ្យជឿ) ត្រឡប់មកវិញដើម្បីរីកលូតលាស់! ស្ទូឌីយោជាមួយនឹងរឿងភ័យរន្ធត់ដែលញាក់ញើត។ ថ្នាំថ្មីកំពុងបោសសំអាតដោយផ្លូវរបស់ញូវអរលែន -...